Wanneer blokken Groep T studenten?

Het Group T Student Forum, kortweg StudForum, is een message board waar studenten met hun vragen terecht kunnen. Niet altijd met de zin van docenten worden er ook vaak examenvragen gepost. Hierdoor is er samen een collectie vragen aangelegd die teruggaan tot ze gewoonweg niet meer relevant zijn (andere docent, vak geüpdatet, …).

De laatste 15 maanden heeft het jammer genoeg in populariteit moeten inboeten voor de vele Facebook groepen. Veel mensen vinden het blijkbaar gemakkelijker om via een zeer vertrouwde omgeving aan exameninformatie te komen. Een ding wordt wel vergeten, de berichten op Facebook zijn vergankelijk én het messaging systeem van Facebook is helemaal voor dit soort dingen niet gemaakt.

Na een charme offensief, een beetje druk en veel common sense van voortrekkende eerstejaars is het StudForum back in business! Hoog tijd om de statistiekjes eens boven te halen en te kijken wanneer de gemiddelde Groep T student zijn/haar boeken er bij neemt.

Aug - Feb

Overzicht Aug - Feb


De Google Analytics code werd toegevoegd aan het forum eind juli 2011, hiermee kunnen we dus twee examenperiodes in iets meer detail bekijken. Allereerst is er de herexamenperiode, of zoals Groep T het graag noemt, de derde examenperiode.

Groep T Examenperiode 3
Derde Examenperiode 2011

Zoals je kan zien is er duidelijk een piek tijdens de weken dat er examens afgenomen worden. Je kan zelfs de dag voor een examen er uit pikken. Het aantal bezochte pagina’s daarentegen blijft vrij stabiel rond de acht. Het is duidelijk dat er verschillende mensen al eens een kijkje komen nemen op het StudForum ruim voor de examenperiode van start gaat, daarna piekt het aantal bezoekers tijdens de afnamen en valt er na volledig in elkaar.

Zodra de examens gedaan zijn blijft het rustig op het forum, veel hits van eerstejaars die de eerste keer over het StudForum horen, indexeringsbots, toevallige voorbijgangers, … Hier en daar wordt al eens een post gemaakt, dit jaar was er iemand die bijna al haar oefenzittingen op het forum gezet had.

Periode Sept - Dec 2011
Periode Sept – Dec 2011

Je mag er dus gerust van uitgaan dat het gros van de studenten nog niet met examens in hun hoofd zitten. Terecht natuurlijk, hoewel het altijd handig is om te weten welke vragen je mag verwachten op het examen, waar de docent z’n nadruk op legt en in functie daarvan sommige delen aandachtiger te lezen.

Maar goed, het einde van het eerste semester nadert en sommige mensen beginnen stilaan te realiseren dat de examens nu wel heel dichtbij aan het komen zijn. Met de kerstvakantie voor de deur en het feit dat je op Groep T nog een ‘verschrikkelijke’ week 14 moet doorstaan vlak voor het begin van de examens is het nuttig om je goed voor te bereiden.

Kerstvakantie blok
Kerstvakantie blok

Het einde van November en de eerste helft van December zijn er nog lessen, mooi om zien dat er telkens een dipje is tijdens de weekends. Ontspanning en slaaptekort inhalen is een noodzaak tijdens het weekend.

 Ook enorm duidelijk is het beginnen blokken na kerstdag. Zoals je kan zien op de grafiek schiet het aantal visits de hoogte in op 2de kerst. Ook dagen zoals oudejaarsavond en nieuwjaarsdag zijn opmerkelijk. Hier wordt duidelijk dat deze twee dagen echte feestdagen zijn waar een groot aantal mensen even liever niet aan examens denken. Vanaf 2 januari is het dan opnieuw volle gas richting start van de examens, met een subtiel dipje tijdens week 14.

Het weekend voor de start van de eerste examenperiode van het academiejaar zie je een mooie stijging die zich gaat stabiliseren tot een aantal rond de 1350 visits per dag (door een slordige 700 unieke bezoekers). Dat wilt zeggen dat meer dan de helft van de studentenpopulatie van Groep T toevlucht zoekt naar het StudForum!

Eerste Examenperiode 2012

Eerste Examenperiode 2012

Op de afbeelding is opnieuw waarneembaar dat vrijdag en zaterdag rustdagen voorstellen.

Nu kan je de vraag stellen, hoe komen studenten te weten over het StudForum? Een heel groot deel is mond-aan-mond reclame, sommige mentoren vertellen het hun eerstejaars ook. Nu is er ook een Facebook fanpagina om mensen te overtuigen Facebook te laten voor wat het is en hun vragen en antwoorden te posten op het forum.

Tijdens de periode juli-januari zijn er een kleine 50duizend visits geweest die via een goeie vijftig verschillende bronnen hun weg naar het forum gevonden hebben. De voornaamste manier is direct (slordige 25duizend), via een bookmark of gewoonweg het adres in de browser intypen. Deze wordt gevolgd door Google (tienduizend) en Facebook (drieduizend).

Mensen die via Google hun weg vinden zochten het vaakst op “studforum” (zevenduizend keer) en varianten er van zoals “studforum groept”, “stud forum”, …

Een kijkje naar de taalinstellingen van het operating systeem van de bezoekers leert ons dat het aandeel van de internationale studenten aan het toenemen is. Uiteraard blijft Nederlands het grootste deel uit maken met iets meer dan 35duizend visits maar ook Engels (zesduizend) en zelfs Chinees (300) zijn aan een opmars bezig.

Ook interessant is om even te kijken wat de nu ‘populairste’ vakken zijn. Rekeninghoudend met het feit dat het aandeel van de eerstejaars op Groep T het grootst is, is het logisch dat de top 10 dan ook bestaat uit verschillende vakken van de eerste fase.

1. Lineaire Algebra – 4000
2.  Analyse – 3000
3.  Elektromagnetisme – 2900
4.  Chemie en Chemische Technologie – 2800
5.  Biologische Systemen – 2600
6.  Chemie voor Polymeren – 2500
7.  Thermodynamica – 2500
8.  Machine Onderdelen en Mechanisch Ontwerp – 2500
9.  Marketing en Financieel Management – 2300
10.  Biotechnologie – 2100

Opmerkelijk is nummer 8, zoals gekend is het aandeel van studenten die de EM richting volgen het grootst. Dit weerspiegelt zich dan ook aan het feit dat er één vak uit de derde fase in de top 10 terecht gekomen is en dit is een vak gegeven aan de EM’ers.

Al het bovenstaande is natuurlijk maar een schatting, maar het toont hoe een forum zoals dit zeker en vast veelvuldig gebruikt wordt door studenten. Hoewel het waarschijnlijk niet bij alle docenten in goede aarde valt is het voor vele studenten een onmisbaar iets geworden tijdens de blok- en examenperiodes.